Logo

Privacybeleid

Deze pagina beschrijft ons privacybeleid en het bewaren en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze website.

VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de verschillende formulieren op de site is bedoeld om nadien contact op te nemen met deze mensen die hun contactgegevens hebben achtergelaten in het kader van een offerteaanvraag.

Door het formulier in te vullen en het toestemmingsvakje van het formulier aan te vinken, gaat de gebruiker ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van de zakelijke relatie.

VERANTWOORDELIJKE VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden verzameld op de site door het bedrijf INERIT SARL, met maatschappelijke zetel op het volgende adres Residence Bohay A - 2/66, Duerfstrooss 100, L-9647 Doncols, Groothertogdom Luxemburg, en geregistreerd onder het nummer: RCL 212 281.

DUUR VAN DE BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
De via de formulieren verzamelde gegevens worden gedurende een periode van één jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van het verzenden van het formulier.

VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens, verzameld door de Site, zijn uitsluitend bedoeld voor het bedrijf ENAOS.NET en zullen alleen worden gebruikt in het kader van het verzoek tot demonstratie, dat wordt uitgelegd in het betreffende aanvraagformulier.
In geen geval zullen de persoonlijke gegevens die op de formulieren worden ingevoerd en verzonden, worden verzonden, verhuurd of in de handel worden gebracht aan derden.

Deze juridische vermeldingen worden beheerst door het Luxemburgs recht. In geval van betwisting en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil voor de Luxemburgse rechtbanken gebracht worden in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsregels.

LOCATIE VAN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS
De hosting-servers van de Site zijn uitsluitend gevestigd in België, binnen de Europese Unie.
ENAOS.NET verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens over te dragen aan een staat die geen lid is van de Europese Gemeenschap.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Alle pagina's bevinden zich in de veilige modus van het type HTTPS, TLS 1.2 / RSA.

Het is een beveiligingsprotocol dat de inhoud van de uitwisselingen tussen de browser en de databaseservers codeert. Hiermee wordt voorkomen dat de persoonlijke gegevens die via de formulieren worden ingevoerd en verzonden, gemakkelijk door derden kunnen worden gelezen tijdens hun doorvoer.

RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
In overeenstemming met Algemene Verordening inzake de bescherming van gegevens 2016/679 (GDPR), hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens die u kunt uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar support@inerit.net of een brief naar ENAOS.NET La Salte 3 - 4130 ESNEUX.